පසුගිය දවසක පියුමි හංසමාලි අයතා ලෙස මුදල් ඉපයීමේ කියන චෝදනා මත අපරාධ විමර්ශන ඒකකය මගින් ප්‍රශ්න කිරීමට ලක් කලා.

ඒ කතාවලට අනුව පියුමි සල්ලි හම්බ කරේ නීත්‍යානුකූල විදිහටද?මේ තරම් සල්ලි හම්බවෙන්න පියුමි කරන බිස්නස් මොනවද?ඇගේ ධනස්කන්ධය පිටුපස ප්‍රබල පාතාල නායකයෙක් ඉන්නවා ද?  

ඉතින් මේ කියන හැමදේම සදහන් පියුමිගේ ඇත්තම කතාව දැනගන්න පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා වීඩියෝව බලන්න.