පසුගිය දින හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය  වසර තුනකට බරපතල වැඩ සහිතව සිරගෙට නියම වූ අතර ඇයගේ  සත්‍ය කතාව පහත  වීඩියෝවේ සඳහන්.පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා සම්පූර්ණ කතාව බලන්න.